Trang chủ Bảng giá xe

Bảng giá xe

Bảng giá xe các tuyến tại Anh Đào Travel 2020. Cam kết giá xe rẻ hơn Taxi truyền thống và Grab đến 40%. Xe đời mới, chất lượng cao. Đi xe riêng và không bao giờ ghép chung khách.

Bảng giá xe Đà Nẵng đi Hội An

Xe 4 chỗ 250.000 vnđ
Xe 7 chỗ 350.000 vnđ
Xe 16 chỗ 349.000 vnđ

Bảng giá xe Đà Nẵng đi Bà Nà Hill

Xe 4 chỗ 300.000 vnđ
Xe 7 chỗ 350.000 vnđ
Xe 16 chỗ 450.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá xe Đà Nẵng đi Vinpearl Nam Hội An

Xe 4 chỗ 400.000 vnđ
Xe 7 chỗ 500.000 vnđ
Xe 16 chỗ 600.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá Xe Đà Nẵng đi thành phố Huế

Xe 4 chỗ 1.100.000 vnđ
Xe 7 chỗ 1.300.000 vnđ
Xe 16 chỗ 1.500.000 vnđ

Nếu đặt 2 chiều về trong ngày, giá xe về lại Đà Nẵng chỉ phụ thu thêm từ 150.000 vnđ đến 250.000 vnđ.

Bảng giá xe Hội An đi Đà Nẵng

Xe 4 chỗ 250.000 vnđ
Xe 7 chỗ 350.000 vnđ
Xe 16 chỗ 349.000 vnđ

Bảng giá xe Hội An đi Bà Nà Hill

Xe 4 chỗ 500.000 vnđ
Xe 7 chỗ 600.000 vnđ
Xe 16 chỗ 700.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá Xe Hội An đi Vinpearl Nam Hội An

Xe 4 chỗ 200.000 vnđ
Xe 7 chỗ 250.000 vnđ
Xe 16 chỗ 350.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá Xe Hội An đi thành phố Huế

Xe 4 chỗ 1.200.000 vnđ
Xe 7 chỗ 1.400.000 vnđ
Xe 16 chỗ 1.600.000 vnđ

Nếu đặt 2 chiều về trong ngày, giá xe về lại Hội An chỉ phụ thu thêm từ 200.000 vnđ đến 300.000 vnđ.

Bảng giá xe Hội An đi Đà Nẵng

Xe 4 chỗ 250.000 vnđ
Xe 7 chỗ 350.000 vnđ
Xe 16 chỗ 349.000 vnđ

Bảng giá xe Hội An đi Bà Nà Hill

Xe 4 chỗ 500.000 vnđ
Xe 7 chỗ 600.000 vnđ
Xe 16 chỗ 700.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá Xe Hội An đi Vinpearl Nam Hội An

Xe 4 chỗ 200.000 vnđ
Xe 7 chỗ 250.000 vnđ
Xe 16 chỗ 350.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá Xe Hội An đi thành phố Huế

Xe 4 chỗ 1.200.000 vnđ
Xe 7 chỗ 1.400.000 vnđ
Xe 16 chỗ 1.600.000 vnđ

Nếu đặt 2 chiều về trong ngày, giá xe về lại Hội An chỉ phụ thu thêm từ 200.000 vnđ đến 300.000 vnđ.

Đặt xe trực tuyến

Chọn đúng loại xe: